Mirogoj, 15.03.2016.

A halál napja temetésének neve

TOMISLAV PETROV (91) 12.03.16 12: 30
IVKA POSLEK (96) 11.03.16 13: 20
MARGARETA BUTORAC (95) 10.03.16 14: 10
BRUNA GRADIŠKI (73) 11.03.16 15: 00

KREMATORIJA VELIKA DVORANA, 15.03.2016.

A Halál Évének évének neve

ANA SOUND (78) 12.03.16 10: 00
EMA MALE (70) 11.03.16 10: 40
IVAN JANEŠ (62) 11.03.16 11: 20
IVAN GRŽANIĆ (70) 10.03.16 12: 10
JOSIPA SERTIĆ (68) 10.03.16 12: 50
ZDENKA MAODUŠ (65) 10.03.16 13: 35
STJEPAN MESARIĆ (78) 10.03.16 14: 30

A kisgyerekek kémiai rendszere, 15.03.2016.

A Halál Évének évének neve

JUMP (92) 11.03.16 10: 55
MARIJA DRAŽENOVIĆ (82) 09.03.16 12: 15
TEREZIJA LUČIĆ (86) 10.03.16 12: 55
MARIJA KORČMAROŠ (93) 10.03.16 13: 40
JELENA MATIŠIĆ (81) 08.03.16 14: 20

MIROŠEVAC, 15.03.2016.

A halál napja temetésének neve

AMALIJA HLAD (90) 10.03.16 10: 00
BOŽENA MEIĆ (72) 11.03.16 10: 50
IVAN KREKOVIĆ (77) 25.02.16 11: 40
JOSIPA BRZIC (78) 11.03.16 12: 30
TOMISLAV COVER (65) 10.03.16 13: 20
TOMO ŠIMUNOVIĆ (80) 11.03.16 14: 10
IVAN MALOČA (65) 12.03.16 15: 00

MARK.POLJE, 15.03.2016.

A halál napja temetésének neve

STJEPAN MARIĆ (77) 11.03.16 10: 50
VERONIKA PETRUŠIĆ (74) 12.03.16 11: 40
ANA KRALJIĆ (71) 12.03.16 12: 30
ŽELIMIR MIKŠIĆ (60) 10.03.16 13: 20
NEDJELJKO MARKOVIĆ (74) 09.03.16 14: 10
JUICE PUMPS (68) 11.03.16 15: 00

RESNIK, 15.03.2016.

A halál napja temetésének neve

ZORA KOSANOVIĆ (81) 13.03.16 13: 00

MORAVČE, 15.03.2016.

A halál napja temetésének neve

IVAN JAMBRAK (82) 13.03.16 15: 00

G.VRAPÈE, 15.03.2016.

A halál napja temetésének neve

ANA VINCEK (67) 12.03.16 15: 00

CERJE, 15.03.2016.

A halál napja temetésének neve

VJEKOSLAV DOMINIĆ (72) 13.03.16 13: 00