Mirogoj, 19.05.2016.

A halál napja temetésének neve

NEVENKA GLOGOLJA (76) 28.11.15 11: 40
ALOJZ HRVOJ (83) 17.05.16 12: 30
EDUARD MIŠČEVIĆ (68) 16.05.16 13: 20
JOSIP SUTON (93) 14.05.16 14: 10
MILE CUPIĆ (90) 16.05.16 15: 00

KREMATORIJA VELIKA DVORANA, 19.05.2016.

A Halál Évének évének neve

MARIJAN ORSAG (61) 14.05.16 11: 20
STJEPAN VALENTIĆ (75) 15.05.16 12: 10
SLAVKO ĆIĆI (62) 15.05.16 12: 50
ŽELJKO KUSTEC (59) 14.05.16 13: 35
DUŠAN KOVAČEVIĆ (80) 14.05.16 14: 30

A kisgyerekek kémiai rendszere, 19.05.2016.

A Halál Évének évének neve

NENAD GUŠA (77) 16.05.16 10: 15
ZLATA TROBIĆ (79) 16.05.16 10: 55
NIKO ILJKIĆ (80) 16.05.16 11: 35
VLADIMIR KOVAČEVIĆ (71) 15.05.16 12: 15
MIRA BARIĆ (84) 14.05.16 12: 55
JOSIPA TORTIĆ (84) 15.05.16 13: 40
MARIJAN HARAMINA (79) 13.05.16 14: 20

MIROŠEVAC, 19.05.2016.

A halál napja temetésének neve

BRUNO BARIŠIĆ (58) 16.05.16 12: 30
PAVAO CIGLARIĆ (87) 16.05.16 13: 20
KATA BERŠIĆ (93) 16.05.16 14: 10
HENRIJETA PLAČEK (94) 15.05.16 15: 00

MARK.POLJE, 19.05.2016.

A halál napja temetésének neve

ANTO RAVLIĆ (67) 16.05.16 10: 00
SUNČICA GILIC GERBER 11.05.16 10: 50
ILIJA TOMIĆ (81) 16.05.16 11: 40
JOSIP MARUSIC (60) 14.05.16 12: 30
ANA ĐURETA (92) 14.05.16 14: 10

REMETE, 19.05.2016.

A halál napja temetésének neve

JELENA GAŠLJEVIĆ (82) 17.05.16 12: 00