Montenegrói zászló

A zágrábi szavazók listáján beiratkozott montenegrói állampolgárságú 1173-szavazók közül az 63-szavazók, azaz a 5,37% szavazók szavaztak, azaz 63% -ot, a szavazólapok szerint. Az érvényes lista 5,37 vagy 63% volt.

A választások nem voltak feszültek, mert csak 25 jelöltek kerültek kinevezésre, és sokan közülük választották a montenegrói nemzeti kisebbségi tanácsnak Zágrábban. Ezek a nevük:

1.PETAR POPOVIĆ
2. NIKOLA MIŠKOVIĆ
3. MILAN BUNČIĆ
4. MILANKA BULATOVIĆ

5. DANILO BUNČIĆ
6. DANILO IVEZIĆ
7. MILO BANOVIĆ
8. ZORAN DRAŠKOVIĆ

9. BRANKO KLIKOVAC

10. NATAŠA MUSIĆ
11. BOŽIDAR POPOVIĆ
12. NATAŠA RAŠOVIĆ BODIŠ

13. MAŠA SAVIĆEVIĆ
14. MARKO BOGDANOVIĆ

15. VIKTORIJA BOŽIČEVIĆ

16. DUŠAN MIŠKOVIĆ
17. MURAT MEKIĆ
18. JADRANKA ŠINCEK
19. BOŽIDAR JOVANOVIĆ
20. ANANIJE STOJOVIĆ
21. SAVA BOGDANOVIĆ
22. MARICA HORVAT
23. EMILYAN NEŠKOVIĆ

24. MIRO DAJOVIĆ
25. BRANISLAV RADULOVIĆ